Posted in Mieszkanie

Naklejki ścienne

Naklejki ścienne Posted on 21 czerwca 2013

Muzea miewają siedziby w zabudowaniach o pierwotnie zupełnie innych funkcjach. Lokowane są w zamkach, pałacach, klasztorach, dawnych fabrykach. Wszystkie te kompleksy mają skomplikowany plan i sposób poruszania się po nich może sprawiać wiele trudności. Dlatego też gospodarze obiektu zobowiązani są do umieszczenie czytelnych wskazówek dla zwiedzających. Bardzo przydają się wówczas naklejki ścienne, zarówno te, które są nośnikami informacji słownej, jak i te zawierające ogólnie znane symbole.

Za pomocą naklejek gość muzeum otrzymuje wskazówki co do kierunku zwiedzania, usytuowania wejścia, wyjścia i kasy biletowej. Naklejki powinny być zamocowane w taki sposób, aby zachowały czytelność nie tylko dla osób dorosłych, ale również dla zwiedzających muzeum dzieci . Każdy gość, dzięki rozsądnie rozplanowanym informacjom na naklejkach bez kłopotu trafia na wybraną wystawę, ale również do windy, klatki schodowej, toalety i szatni. Na naklejkach umieszcza się również komunikaty o możliwości fotografowania, czy też dotykania eksponatów.

Mural24.pl
Naklejka